Slider

Eficencë në arkëtimin e borxhit

Kohëzgjatja: 2 ditë
Fillon: 9:00 am
Mbaron: 4:00 pm
Tarifa për pjesëmarrës: Na kontaktoni
Numri i pjesëmarrësve: Min 10 – Maks 14
Gjuha: Anglisht / Shqip

Prezantimi i trajnimit:

Sa të dobishme janë përpjekjet në arkëtimin e parave për kompaninë në tërësi dhe cili është roli i arkëtarit/ekonomistit/specialistit?

Duke qenë në kontakt të përditshëm me klientelën, arkëtari/shitësi ka ndikim direkt në bashkëpunimin e suksesshëm me klientin. Për këtë arsye, mbledhja e parave/arkëtimi jo vetëm që e ul numrin e llogarive të papaguara, por gjithashtu rrit suksesin e kompanisë duke kontribuar në krijimin e forcimin e marrëdhënieve me klientelën.

Kursi “Eficencë në arkëtimin e borxhit” është një kurs finance tepër interaktiv, që ka për qëllim të krijojë ndërgjegjësim dhe të japë informacion praktik se si mblidhen borxhet në mënyrë efektive dhe efikase. Arkëtarët/Shitësit janë vazhdimisht të inkurajuar të përshtatin sjelljen e tyre duke u fokusuar njëkohësisht në një përqasje të strukturuar për të arritur rezultate më të mira në mbledhjen e borxheve.

Temat që do të trajtohen:

 • Kuptimi i rëndësisë së mbledhjes së borxhit dhe objektivat.
 • Si ti ndajmë dhe trajtojmë rastet?
 • Kërkesë me shkrim për mbledhjen e borxhit, lista e telefonatave/debitorëve dhe ndalja e shitjeve me kredi.
 • Procedura e njoftimit dhe e ndjekjes.
 • Teknikat e telefonit.
 • Mënyra e sjelljes në telefon dhe “si të jesh këmbëngulës”.
 • Bazat e negocimit, plani i veprimit.

Grupi i interesit:

 • “Efiçencë në mbledhjen e borxhit” është krijuar për stafin që punon me arkëtimet.

Përfitimet tuaja:

 • Do të kuptoni rëndësinë e madhe dhe efektivitetin e arkëtimit të borxheve;
 • Do të mësoni teknika të ndryshme për mbledhjen e borxheve;
 • Do të mësoni njohuri dhe aftësi në mbledhjen e borxheve, me një mënyrë efektive dhe të strukturuar.