Slider

Pse e lënë punonjësit punën në Shqipëri dhe Kosovë?

 Nga Erald Pashaj

Në muajin Tetor 2020 ne publikuam rezultatet e Sondazhit të Pagave dhe Përfitimeve 2020 që zhvilluam në Shqipëri dhe Kosovë. Të dhënat e raportuara nga 23 kompani në Shqipëri dhe 14 kompani në Kosovë mbulojnë jo vetëm pagat e punonjësve, por edhe politikat dhe procedurat që zbatohen në këto kompani, të cilat shërbejnë si kampion

Më shumë

Si të identifikojmë Stilet DISC virtualisht

Si të identifikojmë Stilet DISC virtualisht

Puna në shtëpi mund të jetë ideale për disa por gjithashtu mund të ketë dhe sfidat e veta. Komunikimi është një nga vështirësitë më të mëdha që ekipet virtuale duhet të kapërcejnë. Pa ndërveprimin ballë për ballë,

Më shumë

Si na ndihmon DISC gjatë kohëve të pasigurta

Si na ndihmon DISC gjatë kohëve të pasigurta

Shumë prej nesh po detyrohen të ndryshojnë rutinat për shkak të situatës aktuale.

Bota qe jetojme, nuk ka parë më parë asgjë të ngjashme me këtë. Po na kërkohet të ndryshojmë zakonet tona; mënyrën tonë të jetuarit.

Më shumë