Slider

Po drejtuesit, çfarë mendojnë për punonjësit?

Nga Erald Pashaj

Zakonisht jemi mësuar që kur bisedojmë për problematikat punëdhënës – punëmarrës, pjesën më të madhe të barrës në lidhje me mentalitetin e drejtimit, mënyrën e trajtimit të problemeve, etj., ia ngarkojmë pronarit dhe drejtuesit, apo mungesës së aftësive të tyre në drejtimin e njerëzve. Unë jam i mendimit se ata janë faktori kryesor në këtë marrëdhënie dhe besoj në shprehjen “Peshku qelbet nga koka”, por a janë ndopak përgjegjës edhe punonjësit përkundrejt punëdhënësit?

Lexoje të plotë...

Pse e lënë punonjësit punën në Shqipëri dhe Kosovë?

 Nga Erald Pashaj

Në muajin Tetor 2020 ne publikuam rezultatet e Sondazhit të Pagave dhe Përfitimeve 2020 që zhvilluam në Shqipëri dhe Kosovë. Të dhënat e raportuara nga 23 kompani në Shqipëri dhe 14 kompani në Kosovë mbulojnë jo vetëm pagat e punonjësve, por edhe politikat dhe procedurat që zbatohen në këto kompani, të cilat shërbejnë si kampion

Më shumë

Si të identifikojmë Stilet DISC virtualisht

Si të identifikojmë Stilet DISC virtualisht

Puna në shtëpi mund të jetë ideale për disa por gjithashtu mund të ketë dhe sfidat e veta. Komunikimi është një nga vështirësitë më të mëdha që ekipet virtuale duhet të kapërcejnë. Pa ndërveprimin ballë për ballë,

Më shumë