Slider

Kurse të dedikuara

Kohëzgjatja: Për t’u vendosur
Fillon: Për t’u vendosur
Mbaron: Për t’u vendosur
Tarifa për pjesëmarrës: Për t’u vendosur
Numri i pjesëmarrësve: Për t’u vendosur
Trajnues: Nga Shqipëria apo vende të tjera të botës
Vendi / Data: Për t’u vendosur

Vendi:

Trajnimet mund të zhvillohen në ambientet e klientit, në salla të specializuara konferencash ose salla trajnimesh në hotele të cilat plotësojnë standardet.

Data:

Datat e zhvillimit të trajnimeve bëhen në përputhje me afatet dhe periudhat e rëna dakord midis klientit dhe EPPC.

Trajnimet organizohen si më poshtë:

 • Analizimi i nevojave tuaja me ekspertët tanë;
 • Konceptimi i trajnimit nga ne;
 • Kontrolli/miratimi juaj;
 • Përgatitja e trajnimin nga ne;
 • Rregullimet e fundit nga ju;
 • Zhvillimi i trajnimit.

Grupi i interesit:

 • Në këto trajnime mund të marrë pjesë çdo person i autorizuar nga klienti.

Përfitimet nga trajnimet që krijohen vetëm për Ju:

 • Do të përcillni tek audienca juaj, ato që ju interesojnë më shumë;
 • Do të kontrolloni informacionin që do të përcillet tek audienca Juaj;
 • Do të shpërndani certifikatat e pjesëmarrësve në emër të organizatës/firmës tuaj;
 • Do të prekni pikat më të nxehta dhe do të jepni zgjidhje për to;
 • Ju dhe vetëm Ju do të përfitoni nga kurset TUAJA.