Slider

Aftesite prezantuese

Kohëzgjatja: 1 dite
Fillon: 9:00 AM
Mbaron: 4:00 pm
Numri i pjesëmarrësve: Min 10 – Maks 14
Trajnues: EPPC
Gjuha: Shqip / Anglisht

Prezantimi i trajnimit:

“Nëse folësi dërgon një mesazh, të cilin dëgjuesi nuk e kupton – kush duhet të ndryshojë?” – Anonim.

Trajnimi ndihmon pjesëmarrësit të krijojnë dhe strukturojnë një prezantim biznesi.

Temat që do të trajtohen:

  • Bazat e prezantimit.
  • Strukturimi i prezantimit tënd.
  • Të mbështesësh prezantimin tënd.
  • Sugjerime të dobishme për prezantimin.
  • Tipat e vështirë.
  • Përfundime & mbyllja.

Grupi i interesit:

  • • Ky trajnim është i përshtatshëm për këdo që duhet të krijojë dhe të japë prezantime.

Përfitimet tuaja:

  • Në fund të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të përgatisin prezantimin e tyre dhe ta japin atë para një audience;
  • Pjesëmarrësit do të përmirësojnë aftësitë e tyre prezantuese.