Slider

Aftësitë Stërvitese /Coaching

Kohëzgjatja: 1 ditë
Fillon: 9:00 AM
Mbaron: 4:00 pm
Tarifa për pjesëmarrës: Na kontaktoni
Numri i pjesëmarrësve: Min 10 – Maks 14
Trajnues: EPPC
Gjuha: Shqip/Anglisht

Prezantimi i trajnimit:

“Çdo person ka shumë fuqi brenda vetes që ka nevojë ta çlirojë. Nganjëherë ata kanë nevojë për një shtysë të vogël, pak drejtim, mbështetje dhe stërvitje që të realizojnë gjëra të mëdha” - Pete Carroll.

Ky trajnim ndihmon pjesëmarrësit jo vetëm që të zhvillohen, por që njëkohësisht t’i transmetojnë në mënyrë të suksesshme një grupi punonjësish njohuritë dhe përvojën e tyre. Nëpërmjet strukturës së stërvitjes ata mund të kenë ndikim tek performanca në punë e kolegëve të tyre.

 • Hyrje;
 • Çfarë është Stërvitja?
 • Aftësitë ndihmuese;
 • Një strukturë për stërvitje;
 • Aftësitë e trajnuesit;
 • Stërvitja e një skuadre;
 • Rreziqet e mundshme;
 • Modeli “T - grow”- rritem;
 • Vëre në jetë;
 • Përfundime & mbyllje.

Grupi i interesit:

 • Ky trajnim është i përshtatshëm për drejtues, supervizorë dhe punonjës kyç që duhet të zhvillojnë veten dhe të mbështesin kolegët në përmirësimin e performancës.

Përfitimet tuaja:

 • Në fund të trajnimit pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të ndërtojnë një strukturë stërvitjeje, të zhvillojnë veten si stërvitës dhe gradualisht të kalojnë përvojën dhe njohuritë e tyre të një grup punonjë