Slider

Shitja nëpërmjet eksperiencës së klientit

Kohëzgjatja: 2 ditë
Fillon: 9:00 AM
Mbaron: 4:00 pm
Tarifa për pjesëmarrës: Na kontaktoni
Numri i pjesëmarrësve: Min 10 – Maks 14
Trajnues: EPPC
Gjuha: Shqip
Vendi / Data: Për t’u vendosur

Prezantimi i trajnimit:

“Biznesi juaj nuk është ajo që shisni, por ai të cilit i shërbeni.”

Fokusi mbi shërbimin e klientit do të përshkojë gjithçka që bën një organizatë e suksesshme. Por sado ndihmuese dhe pozitive të jetë kultura, në fund varet nga marrëdhëniet individuale që stafi ka me secilin prej klientëve. Nëse këtu gabohet qoftë edhe fare pak, ka pasoja si për individin, ashtu edhe për firmën.

Temat që do të trajtohen:

 • Të kuptojmë problemin e klientit.
 • Dëgjimi i klientit.
 • Afeksioni për klientët.
 • Cikli i Shërbimit.
 • Eksperienca e Klientit.
 • Klienti i vështirë.
 • Shitja nëpërmjet eksperiencs së klientit.

Grupi i interesit:

 • I përshtatshëm për të gjithë stafin që është në kontakt direkt me klientin (vija e parë), si dhe/ose për të gjithë ata që kontribuojnë në mënyrë direkte apo indirekte për t’i ofruar klientëve një shërbim të mirë.

Përfitimet tuaja:

 • Do të jeni të aftë të kuptoni rëndësinë e shitjes nëpërmjet eksperiencës.
 • Do të jeni të aftë të dalloni ndryshimet ndërmjet shërbimit të mirë dhe të keq, dhe të silleni në mënyrë aktive në përmbushjen e shërbimit cilësor;
 • Do të jeni të aftë t’i ktheni ankesat në mundësi, duke dëgjuar klientët dhe duke iu përgjigjur kërkesave të tyre;
 • Do të jeni të aftë të ndërtoni një komunikim efektiv me klientelën.