Slider

Aftësitë drejtuese dhe udhëheqëse

Kohëzgjatja: 2 ditë
Fillon: 9:00 AM
Mbaron: 4:00 pm
Numri i pjesëmarrësve: Min 10 – Maks 14
Gjuha: Shqip/Anglisht

Prezantimi i trajnimit:

"Një nga provat e udhëheqjes është aftësia për të dalluar problemin para se të bëhet emergjencë." Arnold Glasow.

Ky trajnim është i përshtatshëm për Menaxherë, Supervizorë, Udhëheqës Skuadre dhe Koordinatorë që janë përgjegjës për biznesin e njësisë së tyre dhe menaxhimin e stafit. Ky trajnim është hartuar për të mbuluar dy aspekte: Menaxhimin dhe Udhëheqjen.

Temat që do të trajtohen:

 • Hyrje.
 • Roli i menaxherit.
 • P.O.L.C.A.
 • Konsensusi.
 • Të udhëheqësh.
 • Lider lind apo bëhesh?
 • Çfarë lloj lideri je ti?
 • I përshtatshëm për të udhëhequr.
 • Përfundime dhe mbyllje.

Grupi i interesit:

 • Përmbajtja e moduleve e është e përshtatshme për këdo në hierarkinë e drejtimit që mbikëqyr punonjës.

Përfitimet tuaja:

 • Pjesëmarrësit do të rrisin aftësitë udhëheqëse dhe drejtuese;
 • Pjesëmarrësit do të jenë më të strukturuar dhe më të organizuar.
 • Pjesëmarrësit do të menaxhojnë më mirë stafin e tyre;
 • Pjesëmarrësit do të jenë më rezultativ nëpërmjet përdorimit të përqasjeve drejtuese dhe udhëheqëse.