Slider

Akan Ajdini - CEO – IuteCredit

Prej më shumë se 3 vitesh IuteCredit bashkëpunon me EPPC duke e patur partnerin kryesor për sa i takon trajnimeve, punësimit si dhe projekteve te tjera si Mystery Shopping, Extended DISC për njohjen e personalitetit, etj. Ne jemi shumë të kënaqur nga ky bashkëpunim pasi aty kemi gjetur një partner, korrektësi, besueshmëri dhe ekspertizë. Bazuar në përvojen e këtij bashkepunimi unë e rekomandoj shumë EPPC për çështje që i takojnë menaxhimit të burimeve njerëzore, trajnimeve dhe projekteve të tjera specifike.