Slider

Edlira Muka - CEO – Balfin Group

Grupi BALFIN beson shumë te bashkëpunimi dhe partneriteti me palë të treta si një mënyrë rritje dhe përfitimi reciprok. Bashkepunimi ynë me EPPC, prej disa vitesh tashmë, për identifikimin dhe zhvillimit e talenteve është një prej partneriteteve të suksesshme. Tek kjo marrëdhënie ka kontribuar serioziteti, profesionalizmi dhe ekspertiza e ekipit të EPPC. Ata kanë qenë në gjendje të ofrojnë zgjidhjet e duhura nëpërmjet gamës së gjërë të shërbimeve në fushën e burimeve njerëzore.