Slider

Si te shkruajme nje CV fituese

Në këtë webinar do të mësoni më shumë mbi:

  • Formati dhe struktura e një CV-je fituese.
  • Rregullat që duhet të zbatoni për të tërhequr vëmendjen e punëdhënësve.
  • Si të prezantoni profilin tuaj personal dhe profesional?
  • Gabimet që duhet të shmangni gjatë hartimit të CV-së suaj.


Detajet

Data: 31 Mars
Koha: 12:00 - 13:30
Website: https://youtu.be/Vjz5AY5SmnI