Slider

Si të identifikojmë Stilet DISC virtualisht

Puna në shtëpi mund të jetë ideale për disa por gjithashtu mund të ketë dhe sfidat e veta. Komunikimi është një nga vështirësitë më të mëdha që ekipet virtuale duhet të kapërcejnë. Pa ndërveprimin ballë për ballë, ne mund të humbasim shumë shenja komunikimi, përfshirë tonin, gjuhën e trupit dhe kontekstin.

Të njohësh Stilet DISC të punonjësve tuaj të cilët punojnë në shtëpi, është thelbësore nëse doni që ata të performojnë me sa më shumë efektivitet.

Më poshtë gjeni disa tregues kryesorë të cilët ju ndihmojnë të identifikoni stilet DISC të kolegëve tuaj virtualë nëpërmjet e-maileve.

E-mailet tipik sipas stileve DISC:

  • Stili D: Preciz, shpesh plotëson vetëm subjektin. Përgjithësisht përdor shumë fjalë të shkurtra, pa shenja pikësimi, të gjitha shkronjat kapitale ose të vogla.
  • Stili I: Telefonon dërguesin sapo merr një email: ‘Përshëndetje, sapo mora emailin tuaj.’ Nëse e kthejnë emailin, shpesherë është vetëm një fjali e gjatë në të cilën trajtohen disa pika të ndryshme.
  • Stili S: Përdor gjuhë miqësore dhe nis emailn me ‘Uroj që ky email t’ju gjejë mire.’ Emailet janë relativisht të gjatë të ndarë në disa paragrafë. Mundohet të përcjellë mesazhin qartë dhe në detaj. E mbyll emailin me ‘sinqerisht’, ‘gjithë të mirat’ ose ‘ditë të mbarë’.
  • Stili C: Emaile shumë të gjatë, duhet të ulesh poshtë me maus shumë për të parë fundin e tij. Përdor shumë detaje dhe është Gramatika dhe drejtëshkrimi janë perfekt, pasi ata gjithmonë e kontrollojnë emailin para se ta nisin.

Vlerësimet Extended DISC nuk është diçka që ju e bëni një herë, dhe përfundon aty. Ne rregullisht i referohemi Vlerësimeve tona DISC për të kujtuar sjellet tona natyral, se se si ndërveprojmë me të tjerët dhe për të përshtatur stilin tonë në përputhje me rrethanat.

Burimi: HR Profiling Solutions / New Zealand

Përshtatur në shqip nga EPPC