Ne jetojmë me vlerat tona

I. Të ofrojmë cilësi të shkëlqyer. Puna jonë është të ofrojmë shërbim të shkëlqyer – për çdo produkt dhe në çdo kohë.

II. Të fokusuar tek klienti. Ne mendojmë dhe veprojmë për klientët tanë njësoj si mendojmë dhe veprojmë për veten.

III. Risi. Ne sfidojmë të tashmen dhe mendojmë për të ardhmen.

IV. Rezultat dhe respekt. Ne jemi të orientuar drejt rezultateve, por pa cënuar respektin për klientët, punonjësit, furnitorët, partnerët dhe përgjegjësitë shoqërore.