staff test

“Testimi i stafit është një nga mënyrat që do t’ju ndihmojë ta përmirësoni atë

Ne ofrojmë testime tradicionale për:

  • Njohuri të stafit të vijës së parë;
  • Njohuri për financë dhe administrim;
  • Njohuri të përgjithshme dhe sjellje.

Së bashku me parternët tanë jemi duke punuar për ofruar vlerësime të ndryshme të punonjësve si:

  • Testime psikometrike;
  • Testime psikologjike;
  • Profil sjelljeje;
  • Etj.