“Informacioni është pushtet”

Nëse doni të investoni ose të zgjeroni kapacitetin tuaj, atëherë vendimmarrja juaj ka nevojë për informacionin më të saktë.  Mbi të gjitha, vendimi juaj duhet të bazohet në gjendjen aktuale të tregut në lidhje me industrinë dhe segmentin në të cilin ju jeni të interesuar.

Para se të vendosni që të hidhni hapin e rradhës, ne rekomandojnë që të bashkëpunoni me ne për të analizuar:

  • Tregun dhe gjendjen aktuale;
  • Importet & Eksportet;
  • Konkurrencën;
  • Informacione dhe të dhëna që lidhen me tregun dhe biznesin;
  • Kërkim për partnerë, produkte ose makineri të caktuara;
  • Cilësinë dhe kostot e krahut të punës;
  • Legjislacionin dhe Taksat;
  • Analizë financiare;
  • Etj.

Ne jemi krenarë që Studimet e Tregut të kryera nga ne kanë mbështetur investime të rëndësishme si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë. Këto investime janë sot faktorë të rëndësishëm të ekonomive të të dy vendeve.