surveys

Sondazhet e opinionit të Punonjësve dhe ato të Klientëve do ju ndihmojnë të shihni se si perceptoheni nga punonjësit dhe klientët tuaj. Me anë të këtij informacioni ju mund të hidhni hapin e rradhës drejt arritjes së objektivave tuaj.

Ne ofrojmë sondazhe tradicionalë (të printuar) ose elektronikë (në internet) mbi:

  1. Opinionin e Punonjësve;
  2. Opinionin e Klientëve;
  3. Pagat (nëpërmjet partnerëve tanë).