“Trajtoji të gjithë klientët sikur të ishin blerës misteriozë” – Anonime.

Programet e Blerësve Misteriozë janë një nga mënyrat më me vlerë për të përmirësuar nivelin e shërbimit.
Ne ofrojmë programet e Blerësit Misterioz dhe Telefonuesit Misterioz për kompanitë më të mëdha në Shqipëri që nga viti 2010.

customer service attitude

Ne ofrojmë Programet Misterioze më të mira sepse procesi që në ngremë bazohet në nevojat individuale të klientit, ofron saktësi maksimale në mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave dhe përfshin raporte dhe analiza që plotësojnë nevojat e klientëve.

Proceset tona përfshijnë:

1. Trajnimin e blerësve misteriozë;
2. Mbledhjen dhe kontrollin e të dhenave;
3. Hedhjen dhe kontrollin e të dhënave;
4. Raporte dhe analiza.

Programet e Blerësve Misteriozë mund të përmirësojnë shumë biznesin tuaj.