Kohëzgjatja:
Fillon:
Mbaron:
Tarifa për pjesëmarrës:
Numri i pjesëmarrësve:       
Trajnues:
Gjuha:
Vendi / Data:
2 ditë
9:00 am
5:00 pm
Na kontaktoni
Min 12 – Maks 20
Erald Pashaj ose Dalina Gjiçali
Shqip ose Anglisht
Për t’u vendosur

Prezantimi i trajnimit: 

Negocimi mund të lehtësojë marrëdhëniet. Mund t’ju kursejë kohë, para, siklete dhe “fytyrë”. Ose mund t’ju japë avantazh pozitiv. Negocimi është një proces kompleks. Ai përfshin të mësuarin e disa aftësive sociale dhe praktike. Ky trajnim është kompozuar për t’ju ndihmuar të bëni më të mirën dhe të arrini më shumë në një sërë situatash negocimi.

Temat që do të trajtohen: 

 • Hyrje.
 • Bazat e negocimit.
 • Negocimi: Një aftësi për gjithë jetën; - “Të lidhësh këmbët” ose “Të martohesh”.
 • Përgatitja.
 • 10 teknika për të qenë përpara.
 • Menaxhimi i procesit.
 • Sjellje ndërpersonale.
 • Lista e përmbledhjes.

Grupi i interesit: 

 • Ky trajnim është krijuar për punonjës që merret me negociata në çdo nivel të kompanisë. Ai është shumë i rekomandueshëm për njerëz që punojnë në shitje, blerje si dhe për menaxherë në nivele të ndryshme drejtimi.

Përfitimet tuaja: 

 • Ky trajnim ofron ide, njohuri, mjete dhe teknika që do të ndihmojnë punonjësit tuaj të përmirësojnë ndjeshëm aftësitë e tyre negociuese.

Shënim i trajnuesit: 

 • Trajnimi nuk garanton sukses për çdo lloj negocimi. Ajo që mund të garantojë është t’ju japë shansin më të mire të mundshëm për të arritur një marrëveshje të kënaqshme për të gjitha palët.