Kohëzgjatja:
Fillon:
Mbaron:
Tarifa për pjesëmarrës:
Numri i pjesëmarrësve:       
Trajnues:
Gjuha:
Vendi / Data:

2 ditë
9:00 am
5:00 pm
Na kontaktoni
Min 12 – Maks 20
Erald Pashaj ose Dalina Gjiçali
Shqip
Për t’u vendosur

Prezantimi i trajnimit:

Ky trajnim është plot me këshilla praktike, të cilat mund të aplikohen shumë shpejt. Ai i trajnon shitësit në terren se si të fitojnë biznese të reja si klientë, dhe ti mbajnë ata përgjithmonë. 

Temat që do të trajtohen: 

 • Planifikimi;
 • Prospektimi;
 • Kualifikimi;
 • Zbulimi;
 • Prezantimi;
 • Përkushtimi;
 • Zhvillimi;
 • Kontrolli.

Grupi i interesit: 

 • Përmbajtja e moduleve është përpiluar në atë nivel që e bën trajnimin “Aftësitë e Shitësve Ekzekutivë në Terren” shumë të përshtatshëm për stafin e shitjes.

Përfitimet tuaja: 

 • Do të jeni të aftë të aplikoni ciklin e shitjes shpejt në punën tuaj të përditshme, çka do të çojë drejt suksesit dhe do ta mbajë nën kontroll biznesin tuaj;
 • Do të jeni të aftë të planifikoni dhe organizoni veten dhe detyrat tuaja në mënyrën e duhur;
 • Do të jeni të aftë të fitoni biznese të reja dhe të ruani klientët ekzistues.